?> yumm! - melon media

yumm!


Yumm

Produktový obal

#vizualizacie

#produktovydizajn

#logo

Zadanie


Klient mal produkt, ktorý chcel predávať na slovenskom trhu. Nemal však preňho názov ani logo. Zadanie teda znelo: Vymyslieť produktu názov, logo a zabaliť ho do pútavého obalu.

Naše riešenie


Postupne sme pre klienta vymysleli názov ,,Yumm!“. Následne sme pre tento jednoduchý názov nadizajnovali logo, a na záver aj produktový obal pre celú radu.

0000