?> Logo dizajn s našej dielne pre jedinečný Slovenský vesmírny projekt.

Slovak Space Portal


Slovak Space Portal

Logo

#logo

Zadanie


Neľahká úloha: Spracovať logo pre významnú organizáciu, ktorá v tom čase spúšťala nový ,,vesmírny“ portál na Slovensku. Potom ako sme navrhli logo pre SK CUBE (prvú slovenskú družicu), nás slovenskí výskumníci oslovili aj s týmto zadaním.

Naše riešenie


Logo dizajn akým je tento má niesť nie len prvky aktivít alebo činností, ktoré reprezentuje, ale aj znaky Slovenskej republiky keďže sa jedná o projekt celoštátneho významu kde je štát ako taký dôležitým partnerom. Preto sme pri návrhu logo dizajnu a logo manuálu zohľadnili aj tento fakt. Po mnohých hodinách brainstormingov, rôznych nápadoch, sme po niekoľkých verziách dospeli k finálnemu logu. Použili sme farby slovenskej trikolóry a hviezdna obloha v logu znázorňuje slovenský dvojkríž. Klient tento návrh a jeho jednotlivé prvky ocenil a rovnako tak sme mali pozitívnu spätnú reakciu aj od verejnosti. Boli sme veľmi potešený a poctený, že sme mohli pracovať na takomto projekte.

0000