Medveď


Medveď

Logo a obalový design

#vizualizacie

#logo

#produktovydizajn

Zadanie


Prvý humenský pivovar. Pivovar, ktorý vyrába kvalitné pivo potreboval  jedinečný brand.

Naše riešenie


Veľmi radi sme pre tento novovzniknutý pivovar nadizajnovali logo a následne aj etikety pre všetky druhy piva, ktoré sa v tomto piovare varia.

0000