?> Videoprodukcia pre Ľubovnianske múzeum - reklamná online kampaň

Ľubovnianske múzeum

Ľubovnianske múzeum

Promo videoprodukcia

#videoprodukcia #animacia

Animácia výstavby hradu Ľubovňa

Klient prišiel s požiadavkou na video, ktoré by zaujalo detského návštevníka. Téma – Výstavba hradu Ľubovňa. Rozhodli sme sa pre animovanú digitálnu kresbu. Vzniklo originálne animované dielo s komentárom známeho slovenského herca Petra Rúfusa.

Promo video k otvoreniu sezóny

Otvorenie sezóny 21018 sa na Ľubovnianskom hrade nieslo v duchu pozorovania hviezd a výročia veľkej bitky o Viedeň v roku 1683. Keďže sa poľský kráľ po víťaznej bitke zastavil so svojim vojskom aj na hrade Ľubovňa pripravili sme v rámci reklamných aktivít a online kampane toto promo video – trailer k otvoreniu sezóny.

Promo video k výstave Kríž

Výstava “Kríž – láska, sláva, moc a utrpenie” sa zameriava na prezentáciu osobitých zbierkových predmetov nesúcich v sebe informáciu o kríži ako najuniverzálnejšom a zároveň najkontroverznejšom semiotickom znaku. Preto sme sa rozhodli vyrobiť pre klienta video v dramatickom duchu.

0000